Hukum Ramalan Karakteristik dan Nasib

Ramalan Zodiak

Pertama: Apabila sekedar membaca zodiak atau ramalan bintang, walaupun tidak mempercayai ramalan tersebut atau tidak membenarkannya, maka itu tetap haram.
Kedua: Apabila sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengkufuri Al Qur’an.

Golongan Darah

Sebaiknya hindari meramal karakteristik berdasarkan golongan darah walaupun sekedar iseng saja, karena tidak terbukti baik secara Syar’i (yang ditunjukkan oleh dalil Al Qur’an atau hadits) maupun Qadari (dengan pengalaman, logika, dan penelitian ilmiah) dan dikhawatirkan terjurumus dalam kesyirikan.

source: muslim.or.id

Prediksi Cuaca
Untuk memprediksi cuaca, hukumnya boleh karena ada indikasi sebab-akibat.
Contoh lainnya yang diperbolehkan adalah meramal kapan buah bisa dipetik, memprediksi keuntungan perusahaan akhir bulan, dll

Katakanlah, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui hal ghaib selain Allah (QS. An-Naml:65)